?️Dla każdego #FirstTimeBuyer zasadniczą decyzją jest wybór warunków spłacania zaciągniętego zobowiązania. Stała stawka oprocentowania to zabezpieczenie przed niespodziewanym zwiększeniem kosztów kredytu i tym samym sposób na uniknięcie niepotrzebnych nerwów. Jednak komfort ma też swoją cenę. W przypadku #fixed #rates jest to utrata korzyści w razie zmniejszenia się stóp procentowych oraz wysokie kary finansowe, na przykład w związku z wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego. #Variable#rates to rozwiązanie obarczone większym ryzykiem i polega na zmianie wysokości stopy oprocentowania w czasie. Oprócz czynnika niepewności, opcja ta ma także dużo zalet, które odzwierciedlają się, między innymi, w niższym całkowitym koszcie #mortgage w stosunku do stałej stawki procentowej. Gdy na rynku kredytowym #interest #rates będą charakteryzowały się tendencją spadkową, to spłata kredytu również będzie niższa dla kredytobiorców wybierających zmienne oprocentowanie.

?Zanim podejmiesz decyzję, zawsze porównuj różne warianty! Możesz posłużyć się w tym celu kalkulatorami dostępnymi online lub skorzystać z pomocy ekspertów. Zespół Hussaria Group jest zawsze do Twojej dyspozycji i dokłada wszelkich starań, by nawet najbardziej zawiłe kwestie dotyczące #mortgage stały się zrozumiałe i przejrzyste.