Ubezpieczenie mienia pozwala na odzyskanie części wartości mienia w swoim mieszkaniu, jeśli zostaną one zniszczone czy skradzione. Polisa zabezpiecza mebli, urządzenia elektryczne, a także – w niektórych polisach- przedmioty, których używamy poza mieszkaniem np. aparaty czy biżuteria.

Należy pamiętać, że nie zawsze otrzymamy całość zadośćuczynienia za nasze mienie. Zdarzy się tak w przypadku, kiedy ich wartość przekroczy sumę ubezpieczenia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mają limity, które dotyczą wartości jednego przedmiotu w ramach ogólnej polisy. Jeśli nie zadbasz o odpowiednią ochronę swojego domu, ubezpieczenie również nie zostanie wypłacone.

W Hussaria Group znajdziesz ubezpieczenie odpowiednie dla Ciebie.