Teraz jeszcze może mało kto myśli o zagranicznych wojażach, ale miejmy nadzieję, że sytuacja z koronawirusem wkrótce się uspokoi, a wtedy będzie można pomyśleć o wakacjach w dalekich krajach. Już zawczasu możemy się do tego odpowiednio przygotować i rozważyć wykupienia ubezpieczenia turystycznego.

Podstawowa wersja takiego ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj:
• niezbędną pomoc lekarską i pokrycie kosztów leczenia w przypadku wystąpienia choroby;
• odszkodowanie w przypadku kalectwa powstałego w trakcie trwania wyjazdu;
• odszkodowanie w momencie śmierci w trakcie wyjazdu;
• rekompensatę, jeśli wyjazd zostanie anulowany bądź skrócony z niezależnych przyczyn;
• pokrycie wszelkich kosztów wynikających z przełożenia lub odwołania lotów;
• rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty dóbr osobistych oraz zgubienia lub kradzieży pieniędzy;
• rekompensatę w przypadku krzywdy, którą wyrządzimy innej osobie.

Możemy wykupić ubezpieczenie na jeden konkretny wyjazd lub w przypadku, gdy często podróżujemy, warto zainwestować w pakiet pokrywający wszystkie wyjazdy w danym roku.

Jeśli zainteresowało Cię to ubezpieczenie, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.
Tel: 0161 4783210
Email: office@hussariagroup.co.uk