Czy myślałeś kiedyś o tym, na ile starczą Ci zgromadzone oszczędności w przypadku, gdy ulegniesz wypadkowi lub zachorujesz i nie będziesz zdolny do pracy? Z ubezpieczeniem od utraty dochodów tzw. Income Protection będziesz mógł spać spokojnie, nie martwiąc się o przyszłość swoją i swoich najbliższych.

Ubezpieczenie to pozwoli na opłatę comiesięcznych rachunków oraz uregulowanie bieżących zobowiązań finansowych (mortgage, kredyty) w momencie czasowej lub trwałej niezdolności do pracy powstałej na skutek choroby czy nieszczęśliwego wypadku. Jeśli na skutek choroby nie możesz kontynuować pracy, możesz liczyć na comiesięczne świadczenie w wysokości do 60% aktualnych zarobków.

Income Protection polecane jest szczególnie osobom prowadzącym własną działalność, zatrudnionym na kontraktach, wykonującym wolne zawody, ale też tym zatrudnionym na umowę o pracę.

Pomożemy Ci zadbać w odpowiedni sposób o bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych. Zapraszamy do kontaktu.
Tel: 0161 4783210
Email: office@hussariagroup.co.uk