Ubezpieczenie public liability nie jest wymagane przez prawo i nie ma obowiązku posiadania takowego. Jednak przy wykonywaniu niektórych profesji, np. jako subkontraktor dla jakiejś firmy bardzo często kontrakt z tą firmą zawiera specjalną klauzulę dotyczącą konieczności posiadania określonego poziomu ubezpieczenia public liability. Ten typ ubezpieczenia przydaje się tak naprawdę przy każdym biznesie, w którym mamy kontakt z subkontraktorem, dostawcą, klientem czy mieniem tychże osób. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sprawdzi się zatem w przypadku takich zawodów, jak: budowlaniec, elektryk, mechanik, hydraulik, ale powinni też o nim pomyśleć właściciele sklepów, pubów czy firm sprzątających.

Jak dokładnie działa to ubezpieczenie i co pokrywa?
Public liability pokrywa ewentualne szkody na mieniu i zdrowiu, które osoby trzecie, tzw. third parties, poniosły w wyniku naszej działalności. Ubezpieczenie obejmuje następujące roszczenia:
? wypłatę rekompensaty za uszczerbek spowodowany na zdrowiu;
? naprawę uszkodzonego mienia;
? pokrycie kosztów sądowych.

? Jeśli zainteresowała Cię polisa public liability, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.