Ubezpieczenie to zapewnia regularny dochód w momencie wypadku, kontuzji, choroby lub jakiegokolwiek innego uszczerbku na zdrowiu, który to powoduje, że nie możesz pracować.

Przy wyborze tej polisy warto zwrócić uwagę na kilka czynników:
• Incapacity (Typ Niezdolności) – zdarza się, że ubezpieczyciele stosują różne definicje niezdolności do pracy, dlatego istotne jest, aby wybrać ofertę gwarantującą powrót do tzw. own occupation, czyli Twojego aktualnie wykonywanego zawodu. W momencie braku tej opcji towarzystwo ubezpieczeniowe może zażądać przekwalifikowania się i ograniczyć wypłatę renty ubezpieczeniowej.
• Deffered Period (Czas Wykluczenia) – jest to ten pierwszy okres od momentu wystąpienia choroby lub wypadku, którego ubezpieczyciel nie będzie wliczał do odszkodowania. Z reguły są to 4 tygodnie, ale można zmienić go na 1 tydzień bądź 3,6 czy nawet 12 miesięcy.
• Maximum Benefit (Maksymalna Wysokość Renty) – zależy od Twoich rozliczanych zarobków i może wynosić do 70% dochodów.
• Pay-out Term (Maksymalny Czas Wypłaty) – w zależności od firmy ubezpieczeniowej maksymalny czas wypłaty renty ubezpieczeniowej podczas Twojej niezdolności do pracy może wynosić 1 rok, 2 lata, 5 lat lub też być kontynuowany przez cały czas trwania polisy.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy jest jednym z najbardziej potrzebnych ubezpieczeń, a jednocześnie najbardziej złożonych produktów ubezpieczeniowych.

Z nami będziesz mieć pewność, że wybrałeś najlepszy wariant polisy!
Tel: 0161 4783210
E-mail: office@hussariagroup.co.uk