Ubezpieczenie od chorób krytycznych dla dzieci – chroń to, co najcenniejsze
Decyzja o ubezpieczeniu na wypadek poważnej choroby dla dziecka to dość drażliwy temat dla każdego rodzica, bo nikt nie chce myśleć o najgorszym scenariuszu w stosunku do swych pociech.

Jednak ciężka sytuacja może stać się jeszcze bardziej trudna, gdy zabraknie środków na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia czy utrzymania przez ten cały czas, gdy trzeba będzie zmagać się z chorobą.

Ubezpieczenie od chorób krytycznych dla dzieci dodawane jest do polisy ubezpieczenia na życie rodzica, który to składa roszczenie w imieniu dziecka zdiagnozowanego na jedną z chorób krytycznych.

Oby takich sytuacji, gdy skorzystanie z tego ubezpieczenia było jak najmniej. Warto je jednak rozważyć i zabezpieczyć w ten sposób zdrowie naszych największych skarbów, by gdy pojawi się choroba, mieć niezbędne środki finansowe na jej pokonanie.

Tel: 0161 4783210
E-mail: office@hussariagroup.co.uk