Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby to tak zwane Critical Illness Insurance.
 
Choć podstawowe ubezpieczenie na zdrowie lub życie w przypadku wykrycia nowotworu pokrywa koszty leczenia, ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby cechuje się trochę innymi warunkami. Pokrywa także koszty leczenia takich chorób i przypadłości jak zawał, udar mózgu, utrata słuchu lub wzroku, choroby narządów wewnętrznych lub schorzenia skóry.
 
Tak naprawdę zakres ubezpieczenia zależy od naszego ubezpieczyciela, takie ubezpieczenie w niektórych przypadkach opłaca koszty leczenia chorób już w początkowym stadium, jak na przykład nieinwazyjne nowotwory.
 
Polisa taka pozwala również otrzymać pieniądze wcześniej. Jeżeli zdiagnozowano u osoby ubezpieczonej poważną chorobę i lekarze postawili diagnozę, że pozostało jej kilka miesięcy życia pieniądze mogą być wypłacone od razu.
 
Taka polisa jest średnio 5-6 droższa niż ubezpieczenie na życie w UK, ale warto się nią zainteresować, zwłaszcza gdy istnieje u nas podwyższone ryzyko zawodowe zachorowania, np. poprzez warunki pracy, pył, niebezpieczeństwo zachorowania lub uszczerbku na zdrowiu.