Ubezpieczenie domu – czego zazwyczaj nie obejmuje?

Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera zwykle pewne wykluczenia, które obejmują przypadki, gdy wypłata odszkodowania nam nie przysługuje. Podobnie jest też w przypadku ubezpieczenia domu i może się okazać, że w pewnych przypadkach ubezpieczyciel nie zwraca kosztów remontu czy naprawy.

Ubezpieczenie może przykładowo nie pokrywać:
• szkód powstałych wskutek wady fabrycznej lub naturalnego zużycia;
• kradzieży w sytuacji, gdy brak jest śladów włamania;
• strat czy uszkodzeń, która powstały w czasie, gdy dom stał niezamieszkały przez okres dłuższy niż 30 dni. Większość firm wypłaca jednak pieniądze z ubezpieczenia, ale należy je uprzednio poinformować o takich planach dłuższej nieobecności;
• szkód powstałych w następstwie ataku terrorystycznego;
• uszkodzeń spowodowanych przez mróz.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej należy zatem dokładnie ją przeczytać i zapoznać się nie tylko z jej kosztami, ale też dokładnym zakresem ochrony i wszelkimi wykluczeniami.

Zapraszamy do kontaktu – nasi specjaliści doradzą, którą ofertę ubezpieczenia domu wybrać, by jak najlepiej odpowiadała Państwa potrzebom i możliwościom.

Tel: 0161 4783210
E-mail: office@127.0.0.1