Ubezpieczenie 50+ dedykowane jest wszystkim osobom w wieku 50-80 lat i obejmuje ochronę życia i zdrowia ubezpieczonego.

Co ważne podkreślenia, ubezpieczenie to nie wymaga od osoby chcącej je wykupić żadnych badań, czym różni się zasadniczo od klasycznej polisy na życie. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla osób, które są schorowane i nie mogą znaleźć odpowiedniego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie gwarantuje wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby, pokrywa koszty pogrzebu (także w Polsce) i zabezpiecza Twoich bliskich w momencie Twojej śmierci.

W polisie jest jednak zazwyczaj zapis tzw. 2-letniego „wyłączenia ryzyka ubezpieczeniowego” – oznacza to, że pełna suma zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela dopiero w momencie, gdy polisa będzie trwać dłużej niż 2 lata. Zachęcamy zatem, by pomyśleć o niej dużo wcześniej, by uniknąć potem niepotrzebnego stresu i zaoszczędzić sobie i najbliższym zmartwień.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz lub zadzwoń do nas.
Tel: 0161 4783210
E-mail: office@hussariagroup.co.uk