Ubezpiecz się od chorób krytycznych, bo choroba nie wybiera …

Badania przeprowadzone w UK pokazały, że aż 88% brytyjskiego społeczeństwa nie jest w stanie rozpoznać oznak nowotworu. Niestety większość z nas lekceważy lub nie odczytuje w prawidłowy sposób symptomów mogących świadczyć o rozwoju poważnych chorób. I choć edukacja w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia różnych chorób krytycznych jest kluczowa, to nie zawsze idzie to w parze z szybkim wykryciem i skutecznym leczeniem.

Warto pomyśleć zawczasu o ubezpieczeniu od chorób krytycznych. Gdy choroba już się pojawi, będziesz mógł skupić się tylko i wyłącznie na jej pokonaniu bez martwienia się o kwestie finansowe.

Wypłata z ubezpieczenia następuje w przypadku diagnozy choroby, która została wymieniona na liście ubezpieczyciela (np. udar, wylew, rak, stwardnienie rozsiane). Takie wsparcie finansowe przyda się z pewnością na pokrycie wysokich kosztów specjalistycznego leczenia, operacji czy zakupu lekarstw.

Jeśli zainteresowała Cię możliwość takiego ubezpieczenia, zachęcamy do kontaktu z nami.
Tel: 0161 4783210
E-mail: office@hussariagroup.co.uk