?Wspólne ubieganie się o #kredyt to nie tylko łatwiejsza droga po własne mieszkanie, ale również pewne zagrożenia, których trzeba mieć świadomość. Jeśli przy inicjatywie tej nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, to może wiązać się to z poważnym ryzykiem finansowym.

Pojawia się więc pytanie, jakie jest główne ryzyko i w jaki sposób je zminimalizować? Niebezpieczeństwa obejmują takie aspekty jak #unequal#deposits czy podział majątku w sytuacji, gdy jedno z partnerów chce w nim pozostać, a drugie postanawia się wyprowadzić. Są to niełatwe sprawy, które powodują istotne problemy i stawiają parę lub przyjaciół w obliczu konfliktu.

Można wyróżnić kilka kroków, pozwalających na zabezpieczenie przed wszelkimi komplikacjami w przyszłości. Jednym z nich jest podpisanie „declaration of trust”. Dokument ten zapewnia, że zarówno Ty, jak i Twoi co-buyers odzyskacie sumę zainwestowanych środków w momencie sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo również deklaracja ochroni Cię w razie śmierci współwłaściciela.

Declaration of trust może obejmować takie ustalenia jak:
?Procentowy podział własności nieruchomości
?Wysokość środków zaangażowanych w kupno mieszkania przez każdą ze stron
?Stopień odpowiedzialności za zaciągnięty mortgage i inne zobowiązania
?Sposób podziału mieszkania w przypadku rozstania się właścicieli

Wszyscy decydujący się na wspólną inwestycję w mieszkanie, powinni omówić sposoby rozwiązywania wszelkich problemów przed wystąpieniem potencjalnego konfliktu, niezależnie od tego z są to przyjaciele, członkowie rodziny czy małżeństwo.