Różnica między długoterminowymi 10-letnimi kredytami hipotecznymi a bardziej popularnymi dwuletnimi #fixed #deals jest najmniejsza w porównaniu z kosztem dłuższego mortgage od czasu kryzysu finansowego z 2008 r., zgodnie z nową analizą danych Bank of England.

Średni 10-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu na poziomie 75% kredytu do wartości (#LoanToValue – LTV) wyniósł 2,76% w kwietniu 2018 r., co stanowi spadek z poziomu 2,78% rok wcześniej. Natomiast średnia 2-letnia stawka stała w wysokości #LTV wynosząca 75% wynosiła 1,72%, co stanowi wzrost o 37 punktów bazowych z rekordowo niskiego poziomu 1,35% w kwietniu 2017 r.

W rezultacie różnica w #cenie między 10-letnią a dwuletnią #hipoteką o stałym oprocentowaniu #spadła z 1,43% w kwietniu do zaledwie 1,04% obecnie, najniższa od grudnia 2008 r., według analizy Bank of England

Średnia #stawka 10 lat temu wynosiła 5,72%, podczas gdy dzisiejsza wynosi o ponad połowę mniej – bo tylko 2,76% i jest blisko rekordowo niskiego poziomu 2,66% w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r. Dostępność produktu również uległa poprawie.

Badanie pokazuje również, że zmniejszająca się różnica cen między stałymi stawkami 10 i 2-letnimi zmniejszyła różnicę w spłatach miesięcznych o 27% z 105 £ na miesiąc do 77 £ na miesiąc. Na podstawie hipoteki o wartości 150 000 £ przeciętny kredytobiorca zapłaciłby 694 £ miesięcznie za 10-letną mortgage o stałym oprocentowaniu w kwietniu 2017 r., w porównaniu do 589 £ za średnią dwuletnią.