?Problemy ze spłatą rat kredytu w UK to zjawisko przybierające na sile. Financial Conduct Authority zaobserwowało znaczący wzrost liczby klientów opóźniających regulowanie zobowiązań i zdecydowało przeprowadzić kontrolę zarządzania długiem przez kredytodawców.

Według FCA kluczowe jest podejmowanie szybkich działań i nielekceważenie możliwości wystąpienia kłopotów finansowych skutkujących zaległościami płatności. Najważniejszą inicjatywą, która powinna być stosowana przez wszystkich zmagających się ze spłatą #mortgage, jest rozmowa z pożyczkodawcą.

FCA sformułowało trzy główne rady dla kredytobiorców:
• Porozmawiaj z mortgage provider, gdy tylko dostrzeżesz pierwsze przejawy problemów finansowych
• Nie zwlekaj i nie lekceważ oznak – wczesna reakcja pozwoli zapobiec pogorszeniu sytuacji
• Szukaj dodatkowego wsparcia i bezpłatnych, bezstronnych porad od różnych organizacji

Organ nadzoru finansowego zachęca homeowners do kontaktowania się z wierzycielami już przy pierwszych oznakach trudności finansowych. Wcześniejsze zgłoszenie potencjalnych problemów może zapewnić więcej czasu na negocjowanie warunków spłaty, a także pozwoli uniknąć konfliktu między stronami. Im szybciej rozpocznie się dialog, tym większe prawdopodobieństwo na znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania.