W Wielkiej Brytanii wyróżniamy zasadniczo trzy typy ubezpieczeń nieruchomości:

• Building Insurance – obejmuje konstrukcję i wszystkie stałe elementy nieruchomości, np. okna, drzwi, urządzenia sanitarne;
• Contents Insurance – polisa chroniąca całe wyposażenie domu, mieszkania (sprzęty AGD, meble, biżuterię itp.);
• Building&Contents Insurance – kompleksowe ubezpieczenie, które zapewnia ochronę zarówno konstrukcji budynku, jak i wszystkiego, co się w nim znajduje.

W zależności od ubezpieczyciela polisy mogą pokrywać szkody spowodowane powodzią czy pożarem, jak i kradzieżą czy aktami wandalizmu. Za dodatkową opłatą możesz też rozszerzyć zakres ubezpieczenia o tzw. accidental damage, czyli nieszczęśliwe wypadki wynikające z Twojej winy. Możesz też ubezpieczyć przedmioty materialne, które znajdują się poza domem, a są dla Ciebie cenne, czyli przykładowo telefon, laptop czy portfel.

Zapraszamy do kontaktu, a znajdziemy opcję ubezpieczenia domu idealną dla Ciebie – tak by chronić wszystko to, co najcenniejsze!
Tel: 0161 4783210
E-mail: office@hussariagroup.co.uk