Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby jest to polisa, która jest wypłacana w sytuacji, kiedy ciężko zachorujesz na choroby, które objęte są ubezpieczeniem. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie dolegliwość są uwzględniane w polisach. Wiele też zależy od ciężkości urazu czy choroby.

Do chorób, które obejmuje ubezpieczenie zalicza się najczęściej:
? wylew krwi do mózgu
? atak serca
? niektóre typy i stadia nowotworów
? choroby takie jak stwardnienie rozsiane.
? trwała niepełnosprawność wynikającą z urazu lub choroby (w większości przypadków).

Polisa wypłacana jest jednorazowo, po wystąpieniu choroby.

? Aby odpowiednio dobrać swoje ubezpieczenie, skontaktuj się z nami. Znajdziemy opcję, która będzie dla Ciebie najdogodniejsza.