Jak na zdolność kredytową wpływają wiek, liczba osób w gospodarstwie domowym i liczba aplikantów?

Główne czynniki wpływające na zdolność kredytową to przychody oraz zobowiązania finansowe. Banki biorą jednak też pod uwagę inne czynniki takie jak wiek, liczba osób w gospodarstwie domowym czy liczba aplikantów.

1. Wiek

Generalnie zasada jest taka, że im bliżej do emerytury, tym proponowany przez bank okres kredytowania będzie krótszy. Jeśli dobiegasz pięćdziesiątki, to musisz liczyć się z faktem, że otrzymasz kredyt maksymalnie na 20-25 lat. Dla porównania w przypadku osoby przed trzydziestką okres ten wynosi do 40 lat.

2. Liczba osób w gospodarstwie domowym

Posiadanie dzieci związane jest z wyższymi kosztami utrzymania, dlatego bank bierze pod uwagę liczbę domowników oraz prosi o zadeklarowanie kosztów ponoszonych na edukację i opiekę nad dziećmi. Weryfikację tych wydatków bank może przeprowadzić w oparciu o wyciągi z konta bankowego. Każdy taki stały wydatek wpływa na obniżenie zdolności kredytowej rodziny. Siłą rzeczy uśrednione koszty utrzymania są wyższe w przypadku gospodarstw domowych z większą ilością członków. Jeśli zatem masz przykładowo dwójkę dzieci, to Twoja zdolność kredytowa będzie niższa niż w przypadku bezdzietnej pary o identycznych dochodach.

3. Liczba aplikantów
Zdolność kredytową wylicza się, bazując na łącznych dochodach wszystkich aplikantów. Z tego też względu singiel dostanie zdecydowanie mniejszy kredyt niż para (pod warunkiem, że obie osoby pracują i zarabiają).

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak kształtuje się Twoja zdolność kredytowa, zapraszamy do kontaktu.
Tel: 0161 4783210
E-mail: office@hussariagroup.co.uk