Income Protection Plan, czyli ubezpieczenie od utraty zarobków, uprawniające Cię do otrzymywania stałych kwot podczas niezdolności do pracy. W jakich dokładnie sytuacjach obowiązuje?

Regularne otrzymywanie wpłat z tytułu posiadania tego rodzaju ubezpieczenia ma miejsce, kiedy dochodzi do wypadku lub choroby i na skutek tego zdarzenia pojawia się niezdolność do pracy.

W obecnej sytuacji związanej z wirusem, nawet jeśli tracisz źródło dochodu, Income Protection Plan nie obowiązuje. Jednak niektórzy ubezpieczyciele wychodzą naprzeciw swoim klientom posiadającym ten rodzaj polisy, oferując wypłatę świadczenia nawet podczas przebywania na kwarantannie z podejrzeniem Coronavirusa.

Niestety dotyczy to tylko umów ubezpieczeniowych zawartych przed 9 marca 2020. Mimo wszystko w tej niepewnej sytuacji, warto rozważyć zapewnienie sobie tego rodzaju ochrony w przyszłości.

Przeczytaj więcej o tym, jak chronić swoje źródło dochodu: http://127.0.0.1/ralph/ubezpieczenie-od-utraty-do…/