Employer’s Liability Insurance to specjalny typ ubezpieczenia, który ma na celu chronienie pracodawcy przed roszczeniami zgłaszanymi przez pracownika w przypadku wypadku w pracy bądź choroby spowodowanej czynnikami związanymi bezpośrednio z wykonywaną pracą. Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowań dla pracowników.

Ubezpieczenie takie musi posiadać obowiązkowo każda firma w UK zaraz po zarejestrowaniu się w systemie PAYE i uzyskaniu statusu pracodawcy. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, gdy zatrudniamy jedynie samych siebie, członków rodziny bądź osoby niebędące rezydentami w Wielkiej Brytanii. Minimalna kwota ubezpieczenia to minimum 5 milionów GBP. Kara zaś za nieposiadanie takiego ubezpieczenia to 2.500 GBP dziennie oraz 1.000 GBP jednorazowo, gdy w miejscu pracy brak jest wywieszonej stosownej informacji o ubezpieczeniu.

? Pomożemy Ci zadbać w odpowiedni sposób o bezpieczeństwo Twoich pracowników, zapraszamy do kontaktu. Co może być bowiem ważniejsze dla pracodawcy od życia i zdrowia jego pracowników?