Sprawdź, pakiet pomocowy.
• Payment Holidays, czyli zwolnienie z płacenia rat kredytowych,
• zniesienie opłat wynikających z korzystania z kart kredytowych lub zerwania lokat terminowych.

To tylko niektóre korzystne dla Ciebie kroki podjęte przez banki, wynikające z pojawienia się Coronavirusa.

Więcej szczegółów znajdziesz w zapisanym Live poświęconym dynamicznie zmieniającej się sytuacji oraz jej wpływie na Twoje finanse: https://www.facebook.com/Hussariagroup/videos/643688743122086/