Ubezpieczenia biznesowe to produkty, które mają chronić przedsiębiorstwa przed stratami, które mogą ponieść w czasie ich normalnej działalności. Są to np. sytuacje, w których przedsiębiorstwo stoi przed roszczeniem odszkodowawczym. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, jednak może być niezwykle przydatne w razie nieoczekiwanych kłopotów.

Odpowiednio wykupiona ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
? ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności zawodowej,
? ubezpieczenie OC,
? ubezpieczenie OC pracodawców.

Ubezpieczenie powoli pracodawcy na ochronę przed błędami zawodowymi, wypadkami, kradzieżą, szkodami i opłatami prawnymi.

? Sprawdź, jakie opcje możesz wykorzystać- skonsultuj się z profesjonalnym doradcą z Hussaria Group.