Warto zdawać sobie sprawę z kwestii, że są pewne zdarzenia, których zazwyczaj nie pokrywa home insurance. Są to przykładowo:

• Szkody wyrządzone atakami terrorystycznymi;
• Szkody spowodowane wadą fabryczną lub zwyczajnym zużyciem, np. sprzętu;
• Niektórzy ubezpieczyciele w swych polisach zamieszczają klauzulę, która mówi o niewypłacaniu odszkodowania, gdy dom pozostawał niezamieszkały przez okres dłuższy niż 30 dni;
• Odszkodowanie może Ci też nie przysługiwać, jeśli wynajmujesz mieszkanie;
• Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w swoim domu, to weź pod uwagę, że ochrona od odpowiedzialności cywilnej nie będzie Cię dotyczyła. Wszelkie sprzęty należące do firmy też nie będą podlegały ubezpieczeniu w ramach home insurance;

Zanim podpiszesz umowę ubezpieczeniową, przeanalizuj wszelkie klauzule dopisane małym drukiem, aby uniknąć potem przykrych niespodzianek. Zachęcamy oczywiście do kontaktu z nami, a pomożemy Ci wybrać najlepsze zabezpieczenie Twego domu.