British Friendly informuje, że uzna wszelkie roszczenia zgłoszone w wyniku zdiagnozowania COVID-19 przez wszystkie osoby podlegające obecnie ich ubezpieczeniom. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem przed 14 marca 2020 roku. Rozważone zostaną też zgłoszenia od osób, które mają objawy i pozostają w izolacji, ale nie zostały jeszcze szczegółowo zdiagnozowane.

Niestety wszyscy, którzy wykupią polisę ubezpieczeniową już po 14 marca, nie będą mogli liczyć na żadne świadczenia w związku z koronawirusem i pogorszeniem stanu zdrowia nim wywołanym. Ubezpieczyciel podkreśla, że decyzja ta nie była łatwa i poprzedzona była szczegółową oceną sytuacji. Niestety działania firmy podyktowane są koniecznością zapewnienia płynności finansowej i dbania o interesy wszystkich osób ubezpieczonych.

Formularz do zgłoszenia roszczenia z tytułu zakażenia COVID-19 można pobrać ze strony  https://members.britishfriendly.com/claims. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 01234 348007.

Nasza firma również pozostaje do Państwa dyspozycji w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.