Bank Accord to kolejny bank, który dokonuje zmian w swojej polityce w związku z pandemią. Z uwagi na dużą liczbę połączeń telefonicznych bank prosi o kontakt tylko tych swoich klientów, którzy znaleźli się w naprawdę trudnej sytuacji z powodu wpływu COVID-19 i nie są w stanie uregulować następnej raty kredytu. Dla osób tych zostały uruchomione dwie specjalne infolinie:

0345 1200 872 – dla klientów z kredytami residential

00345 848 0225 – dla klientów z kredytami Buy to Let

Bank rozumie trudności, z jakimi borykają się obecnie jego klienci i jest otwarty na przedyskutowanie wszelkich opcji pomocy łącznie z „payment holiday”. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że skorzystanie z takiego rozwiązania będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych odsetek w związku z przerwą w spłatach i będą one dodawane do całkowitej kwoty zaciągniętego kredytu.

Pamiętaj, że jesteśmy brokerem, który pracuje dla Ciebie i jesteśmy tutaj po to, żeby Ci pomóc.