Polisy ubezpieczeniowe dla #homeowners nie są uniwersalne i bardzo różnią się od siebie pod względem zakresu ubezpieczenia. Dobre ubezpieczenie to takie, które jest dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb.

#Ubezpieczenie domu lub mieszkania to zazwyczaj polisa ubezpieczeniowa, która pomaga pokryć koszty generalnego remontu i napraw domu i jego wyposażenia, jeśli zostaną uszkodzone w wyniku pewnych okoliczności – takich jak pożar, zalanie lub kradzież. Może również pomóc w pokryciu kosztów, jeśli przypadkowo uszkodzisz mienie innej osoby lub w przypadku wypadku osoby odwiedzającej Cię w Twoim domu.

Możesz poszerzyć zakres #homeowners #insurance w celu zwiększenia ochrony. Typowe polisy ubezpieczeniowe domów oferują pokrycie szkód spowodowanych przez pożary, uderzenia piorunów, wichury i grad, ale należy pamiętać, że nie wszystkie klęski żywiołowe są objęte ubezpieczeniem domu. Na przykład szkody spowodowane przez trzęsienia ziemi czy powodzie często nie są objęte homeowners insurance. Dodatkowe ubezpieczenie pozwala chronić się również przed tymi rodzajami ryzyka.

Polisy obejmują zazwyczaj cały Twój dom – a więc włącznie z garażem, również wolno stojącym, tarasem lub balkonem, płotem czy szopą na narzędzia.

Homeowners insurance nie tylko pomaga pokryć koszty związane bezpośrednio z Twoim domem i jego otoczeniem. Może również zapewniając ochronę rzeczy osobistych, które w nim przechowujesz. Personal property protection zapłaci za naprawdę lub wymianę rzeczy, które zostały uszkodzone, zniszczone lub skradzione. Wielu ubezpieczycieli oferuje dodatkowe, opcjonalne ubezpieczenia na przykład na biżuterię, zegarki, futra czy dzieła sztuki, które mają wartość przekraczającą limity ubezpieczenia na pokrycie osobistych przedmiotów.

?Podsumowując więc, jak już zostało to wspominane na początku – dobre ubezpieczenie na dom to takie, które jest dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb.

Hussaria Group oferuje pełne doradztwo w doborze zakresu ubezpieczenia domu oraz wyborze najlepszej oferty.